سلوتس bet365.com قوانين لعبة القمار لعبة قمار بوكر مراهنات كرة قدم تكساس هولدم بوكر

My Whole Expanse I Cannot See…

I formulate infinity stored deep inside of me…

Sep 10

Wake me

Category: Random Thought

Wake me up when September ends…

1 comment

1 Comment so far

  1. Ormolu September 10th, 2008 5:18 pm

    *nod* I’ll be glad when it’s Autumn.

Leave your thoughts