العاب تربح اموال حقيقية افضل طريقة للربح في الروليت لعبة قمار للايفون كيفية لعب القمار لعبة بوكر حقيقية 888 عربي العاب تربح مال بيت فاينل

My Whole Expanse I Cannot See…

I formulate infinity stored deep inside of me…
Archive for June 7th, 2011

Can’t focus

June 07th, 2011 | Category: Life

I can’t focus. The meds are making me especially sick, and my head’s somewhere else.

1 comment